Hai vật nặng m = 1 (kg) mắc vào lực kế như hình vẽ. Lực kế chỉ bao nhiêu? Lấy g = 10 (m/s2).

A.

0.

B.

2 (N).

C.

20 (N).

D.

10 (N).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

10 (N).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...