Hai vật nặng m = 1 (kg) mắc vào lực kế như hình vẽ. Lực kế chỉ bao nhiêu? Lấy g = 10 (m/s2).

A.

0.

B.

2 (N).

C.

20 (N).

D.

10 (N).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...