Hai vật chuyển động dọc theo một đường thẳng, ngược chiều và tiến lại gần nhau. Vật 1 chuyển động nhanh dần đều và vật 2 chậm dần đều. Giá trị gia tốc của chúng bằng nhau. Hợp gia tốc của hai vật đó

A.

hướng về phía vật chuyển động nhanh dần đều.

B.

hướng về phía vật chuyển động chậm dần đều.

C.

không hướng về phía nào cả, vì hợp gia tốc bằng không.

D.

hợp gia tốc hướng theo chiều vật nào có vận tốc nhỏ hơn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...