Hai tụ điện chứa cùng một điện tích thì

A.

Hai tụ điện phải có cùng điện dung.

B.

Hiệu điện thế giữa hai bản của mỗi tụ điện phải bằng nhau.

C.

Tụ điện có điện dung lớn sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản lớn hơn.

D.

Tụ có điện dung lớn sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản nhỏ hơn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...