Hai tụ điện chứa cùng một điện tích thì

A.

Hai tụ điện phải có cùng điện dung.

B.

Hiệu điện thế giữa hai bản của mỗi tụ điện phải bằng nhau.

C.

Tụ điện có điện dung lớn sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản lớn hơn.

D.

Tụ có điện dung lớn sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản nhỏ hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tụ có điện dung lớn sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản nhỏ hơn.

Ta có: Q = C1U1 = C2U2 nên .

Hay hiệu điện thế tỉ lệ nghịch với điện dung.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...