** Hai tia sáng đơn sắc màu vàng A và B bắt đầu trong bể nước như hình vẽ. Góc  là góc tới giới hạn của nước. Cho chiết suất của nước và không khí là 1,33 và 1.

Một tia sáng trong bể nước chịu phản xạ toàn phần thì vận tốc của nó sẽ

A.

giảm xuống.

B.

tăng lên.

C.

vẫn không đổi.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...