** Hai tia sáng đơn sắc màu vàng A và B bắt đầu trong bể nước như hình vẽ. Góc  là góc tới giới hạn của nước. Cho chiết suất của nước và không khí là 1,33 và 1.

Một tia sáng trong bể nước chịu phản xạ toàn phần thì vận tốc của nó sẽ

A.

giảm xuống.

B.

tăng lên.

C.

vẫn không đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vẫn không đổi.

Do phản xạ toàn phần nên tia sáng chỉ đi trong môi trường đó. Do đó vận tốc vẫn không đổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...