Hai thấu kính hội tụ L1 và L2, mỗi kính có tiêu cự 50 (cm). Ảnh cuối cùng của vật O tạo bởi hai thấu kính tại I. Khoảng cách OI là?

                           

A.

54,5 (cm).

B.

110 (cm).

C.

200 (cm).

D.

550 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

200 (cm).

= 550 (cm); d2 = −450 (cm).

= 45 (cm).

L = 55 + 100 + 45 = 200 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...