Hai thanh kim loại M hóa trị 2, có khối lượng bằng nhau. Một được ngâm vào dung dịch Cd(NO3)2 sau một thời gian khối lượng lá kim loại tăng thêm 0,44% so với ban đầu. Một được ngâm vào dung dịch Pb(NO3)2, sau một thời gian khối lượng kim loại tăng thêm 0,91%. Biết số mol hai thanh kim loại tham gia phản ứng như nhau. Kim loại M là:

A.

Zn.

B.

Fe.

C.

Mg.

D.

Ni.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...