Hai sóng gặp nhau tại một điểm, nếu một sóng có biên độ A và một sóng có biên độ B thì biên độ của sóng tổng hợp là:

A.

A + B.

B.

A − B.

C.

Giữa A − B và A + B.

D.

Không xác định được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A + B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...