Hai quốc gia có lãnh thổ vừa thuộc Đông Nam Á lục địa vừa thuộc Đông Nam Á biển đảo là

A.

Thái Lan và Myanma.

B.

Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a.

C.

Thái Lan và Ma-lai-xi-a.

D.

Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...