Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có điện tích Q1 và Q2, ở khoảng cách R đẩy nhau với lực F0. Sau khi cho chúng tiếp xúc, đặt lại ở khoảng cách R chúng sẽ

A.

Hút nhau với F < F0

B.

Đẩy nhau với F < F0

C.

Đẩy nhau với F > F0

D.

Hút nhau với F > F0

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đẩy nhau với F > F0

Ta có ban đầu: (1)

Vì 2 quả cầu đẩy nhau nên Q1.Q2 > 0

Sau khi tiếp xúc hai quả cầu tích điện bằng nhau và bằng :

 do đó lực tương tác giữa chúng là lực đẩy và có độ lớn:  (2)

Vì Q1' + Q2' = Q1 + Q2 = const và Q1' = Q2' nên theo bất đẳng thức Côsi:

(3)

Từ (1), (2), (3) suy ra: F > F0

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...