Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là

A.

0,06cm

B.

6m

C.

6cm

D.

0,6m

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6cm

Áp dụng công thức định luật Culong F=kq1q2r2=>r2=F.q1q2k=9.10910-7.4.10-70,1=0,06m=6cm

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...