* Hai quả cầu kim loại A và B giống nhau đặt cách nhau 2 (m). Quả cầu A có điện tích 2.10−4 (C), quả cầu B có điện tích 6.10−6 (C).

Hình nào sau đây diễn tả đúng đường sức điện trường chung quanh hai quả cầu?

        

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...