* Hai quả cầu kim loại A và B giống nhau đặt cách nhau 2 (m). Quả cầu A có điện tích 2.10−4 (C), quả cầu B có điện tích 6.10−6 (C).

Hình nào sau đây diễn tả đúng đường sức điện trường chung quanh hai quả cầu?

        

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...