Hai quả cầu đồng chất đặt cách nhau một khoảng nào đó. Nếu bán kính mỗi quả cầu giảm đi phân nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ ra sao? Cho (v = πr3).

A.

Giảm đi 2 lần.

B.

Giảm đi 4 lần.

C.

Giảm đi 8 lần.

D.

Giảm đi 16 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Giảm đi 16 lần.

Ta có m = dV = d.πr3 r3. Khi r giảm đi phân nửa thì khối lượng giảm đi 8 lần. Do đó lực hấp dẫn giảm đi 16 lần (khoảng cách không đổi).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...