Hai ô tô ở A và B cách nhau 60km khởi hành cùng một lúc và đi cùng chiều về phía C. Sau 2,5 giờ thì ô tô đi từ A đuổi kịp ô tô đi từ B. Tìm vận tốc của ô tô đi từ B, biết rằng tổng hai vận tốc là 76 km/giờ.

A.

26 km/giờ

B.

25 km/giờ

C.

24 km/giờ

D.

27 km/giờ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Hiệu hai vận tốc là: 60 : 2,5 = 24 (km/giờ). Vận tốc của ô tô đi từ B là: (76 – 24) : 2 = 26 (km/giờ). Đáp số: 26 km/giờ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...