Hai nhân tố chính ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy của sông là

A.

độ dốc và chiều rộng của lòng sông 

B.

độ dốc và vị trí của sông

C.

chiều rộng của sông và hướng chảy  

D.

hướng chảy và vị trí của sông

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

độ dốc và chiều rộng của lòng sông 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...