** Hai nguồn sóng A và B cách nhau một khoảng  = 50 mm dao động trên mặt thoáng của một chất lỏng theo cùng một phương trình: x = 5sin100πt (mm).

Xét về một phía đường trung trực của AB, ta thấy gợn sóng bậc k đi qua điểm M có hiệu số MA – MB = 15 mm và điểm M' có hiệu số M'A – M'B = 35 mm.

Bước sóng λ và vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là:

A.

λ = 1 (mm); v = 5 (cm/s).

B.

λ = 1,0 (mm); v = 50 (cm/s).

C.

λ = 10 (mm); v = 5 (cm/s).

D.

λ = 10 (mm); v = 50 (cm/s).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...