Hai nguồn sáng kết hớp S1 và S2 có tần số f = 6.1014 Hz ở cách nhau 1 mm cho hệ vân giao thoa trên màn ảnh đặt song song, cách hai nguồn một khoảng 1 m. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 5 là

A.

x5 − x1 = 25 mm.

B.

x5 − x1 = 0,5 mm.

C.

x5 − x1 = 2 mm.

D.

x5 − x1 = 2,5 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x5 − x1 = 2 mm.

Tọa độ của vân sáng được tính:

   x =  = 0,5.10-3 (k).

Vậy khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và bậc 5 là: x5 − x1 = 2,0 (mm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...