Hai nguồn kết hợp cùng pha S1 và S2 được coi là các nguồn sáng điểm, đặt cách nhau một khoảng a = 2 mm phát ra ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 μm như hình bên. Màn quan sát cách hai nguồn một khoảng D = 2 m. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A.

A là vân sáng bậc 2.

B.

A là vân sáng bậc 1.

C.

A là vân tối thứ 2.

D.

A là vân tối thứ 1.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...