Hai mũi tên được vẽ trên màn hình đặt cách thấu kính hội tụ 2f. Thấu kính có tiêu cự f. Hình nào sau đây diễn tả ảnh khi ta nhìn ảnh của chúng qua thấu kính?

                      

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

..

Vật cách thấu kính 2f cho ảnh thật ngược chiều cách thấu kính 2f. Vì ngược chiều nên cũng có sự đảo vị trí - phải của vật. Vậy hình trên là hình đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...