Hai mạch dao động sẽ xuất hiện hiện tượng cộng hưởng, nếu các mạch đó có:

A.

Tần số dao động riêng bằng nhau.

B.

Độ cảm ứng bằng nhau.

C.

Điện dung bằng nhau.

D.

Điện trở bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tần số dao động riêng bằng nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...