Hai lực trực đối không cân bằng là

A.

hai lực trực đối cùng đặt trên một vật.

B.

hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều.

C.

hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều và cùng đặt lên một vật.

D.

hai lực trực đối đặt lên hai vật khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hai lực trực đối đặt lên hai vật khác nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...