Hai lực trực đối không cân bằng là

A.

hai lực trực đối cùng đặt trên một vật.

B.

hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều.

C.

hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều và cùng đặt lên một vật.

D.

hai lực trực đối đặt lên hai vật khác nhau.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...