Hai loài sinh học (loài giao phối) thân thuộc thì:

A.

Cách li sinh sản với nhau trong điều kiện tự nhiên.

B.

Hoàn toàn biệt lập về khu phân bố.

C.

Giao phối tự do với nhau trong điều kiện tự nhiên.

D.

Hoàn toàn khác nhau về hình thái.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cách li sinh sản với nhau trong điều kiện tự nhiên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...