Hai loài ếch cùng sống chung một hồ, một loài tăng số lượng, loài kia giảm số lượng là quan hệ:

A.

kí sinh.

B.

cộng sinh.

C.

cạnh tranh.

D.

ức chế - cảm nhiễm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

cạnh tranh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...