Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là:

A.

Na và Fe.

B.

Mg và Zn.

C.

Al và Mg.

D.

Cu và Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cu và Ag.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...