Hai khối nón có chung trục, đỉnh của khối nón này là tâm của đáy của khối nón kia. Chiều cao của hai khối nón cùng là h. Thiết diện qua trục của một khối nón là tam giác đều còn thiết diện qua trục của khối nón kia là tam giác vuông. Thể tích phần chung của hai khối nón là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi x, y lần lượt là chiều cao của các khối nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông và thiết diện qua trục là tam giác đều (như hình bên).

Ta có:Phần chung của hai khối nón gồm hai khối nón có chung đáy có bán kính x và chiều cao lần lượt là x, y.

Thể tích phần chung là:Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...