Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hóa hơi 3,7 gam X thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,4 gam N2 (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là:

A.

C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3).

B.

HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

C.

C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3.

D.

HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...