Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hóa hơi 3,7 gam X thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,4 gam N2 (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là:

A.

C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3).

B.

HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

C.

C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3.

D.

HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...