Hai đồng vị của nguyên tố uram U238 và U235 là các chất phóng xạ với chu kì bán rã lần lượt là 4,5 tỉ năm và 0,7 tỉ năm. Khi phân tích một mẫu quặng thiên nhiên lấy từ Mặt Trăng có cả U238 và U235 theo tỉ lệ 64:1. Giả thiết tại thời điểm tạo thành Mặt Trăng tỉ lệ hai đồng vị trên là 1:1. Xác định tuổi của Mặt Trăng:

A.

4,96 tỉ năm.

B.

4,97 tỉ năm.

C.

4,98 tỉ năm.

D.

4,99 tỉ năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,97 tỉ năm.

N0 và N1 là số nguyên tử ban đầu và hiện nay của 238U

N0 và N2 là số nguyên tử ban đầu và hiện nay của 235U

Hay: = e 21) = 64. Suy ra: t = = 4,97.109 năm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...