Hai đoàn tàu hỏa khởi hành đồng thời từ một sân ga. Tàu 1 chạy lên phương Bắc với gia tốc a1 = 30 (m/ph2) và tàu 2 chạy xuống phương Nam với gia tốc a2 = 40 (m/ph2). Sau 1 phút vận tốc của tàu 1 tính theo tàu 2 đạt giá trị bằng

A.

70 (m/ph).

B.

140 (m/ph).

C.

10 (m/ph).

D.

35 (m/ph).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

70 (m/ph).

      = a1.(1 ph) + a2.(1 ph) = 70 (m/ph).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...