Hai đoàn tàu hỏa khởi hành đồng thời từ một sân ga. Tàu 1 chạy lên phương Bắc với gia tốc a1 = 30 (m/ph2) và tàu 2 chạy xuống phương Nam với gia tốc a2 = 40 (m/ph2). Sau 1 phút vận tốc của tàu 1 tính theo tàu 2 đạt giá trị bằng

A.

70 (m/ph).

B.

140 (m/ph).

C.

10 (m/ph).

D.

35 (m/ph).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...