Hai điện tích q1 = 2nC và q2 = -0,018μC được đặt tại hai điểm A,B cáchnhau l0cm. Đặt một điện tích điểm q0 tại một điểm trên đường AB thì ta thấy q0 đứng yên.Vị trí và dấu của q0

A.

cách q1 2,5cm và cách q2 7,5cm, q0 dương.

B.

cách q1 2,5cm và cách q2 7,5cm, q0 có dấu tùy ý.

C.

cách q1 5cm và cách q2 15cm, q0 dương.

D.

cách q1 5cm và cách q2 15cm, q0 có dấu tùy ý.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...