Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước (ε = 81) cách nhau 3cm. Lực đẩy giữa chúng bằng 0,4.10-6N. Độ lớn của các điện tích đó là

A.

q = 18.10-10 C.

B.

q = 32,4.10-8 C.

C.

q = 32,4.10-9 C.

D.

q = 5,7.10-8 C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

q = 18.10-10 C.

Ta có  q1 = q2 = q

suy ra q = 18.10-10 C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...