Hai điện cực trong pin hóa học là:

A.

Hai vật dẫn điện khác chất.

B.

Hai vật dẫn điện cùng chất.

C.

Vật cách điện.

D.

Một điện cực là vật dẫn điện và một điện cực là vật cách điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hai vật dẫn điện khác chất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...