Hai điểm sáng S1 và S2, đặt trên trục chính và ở hai bên thấu kính cách nhau 36 (cm), cách thấu kính 6 (cm). Hai ảnh của S1 và S2 qua thấu kính trùng với nhau. Tiêu cự f của thấu kính là

A.

30 (cm).

B.

42 (cm).

C.

10 (cm).

D.

Một giá trị khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

10 (cm).

Có: .

Do hai ảnh trùng nhau nên: .

          f = 10 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...