Hai dây dẫn vô hạn song song cách nhau 10cm, trong đó hai dòng điện I1 = I2 = 10A chạy song song ngược chiều. Lực điện từ tác dụng lên mỗi mét dài của mỗi dây là

A.

Lực hút, F = 2.10-7N.

B.

Lực đẩy, F = 2.10-7N.

C.

Lực hút, F = 2.10-4N.

D.

Lực đẩy, F = 2.10-4N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lực đẩy, F = 2.10-4N.

Ta có lực tác dụng lên mỗi mét dây dẫn:

F = 2.10-7  = 2.10-7  = 2.10-4N

Hai dòng điện ngược chiều nên chúng đẩy nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...