Hai dây dẫn vô hạn song song cách nhau 10cm, trong đó hai dòng điện I1 = I2 = 10A chạy song song ngược chiều. Lực điện từ tác dụng lên mỗi mét dài của mỗi dây là

A.

Lực hút, F = 2.10-7N.

B.

Lực đẩy, F = 2.10-7N.

C.

Lực hút, F = 2.10-4N.

D.

Lực đẩy, F = 2.10-4N.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...