Hai dây dẫn dài X và Y đặt gần nhau tạo nên mặt phẳng vuông góc với từ trường Trái Đất. Khi cho dòng điện I qua mỗi dây, lực từ tác dụng lên dây X của từ trường Trái Đất và dòng điện Y là . Nếu dòng điện tăng lên gấp đôi trong cả hai dây dẫn thì hợp lực tác dụng lên dây X là

A.

 + .

B.

 + 2.

C.

2 + 2.

D.

2 + 4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...