Hai dao động x1 = Asinωt và x2 = Asin(ωt + ) là:

A.

Đồng pha nhau.

B.

Vuông pha nhau.

C.

x1 trễ pha hơn x2.

D.

x1 sớm pha hơn x2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...