Hai dao động x1 = Asinωt và x2 = Asin(ωt + ) là:

A.

Đồng pha nhau.

B.

Vuông pha nhau.

C.

x1 trễ pha hơn x2.

D.

x1 sớm pha hơn x2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x1 trễ pha hơn x2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...