Hai dao động x1 = Asinωt và x2 = Asin(ωt + ) là:

A.

Đồng pha nhau.

B.

Vuông pha nhau.

C.

x1 trễ pha hơn x2.

D.

x1 sớm pha hơn x2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...