Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là 3 cm và 4 cm. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là:

A.

1 cm.

B.

7 cm.

C.

5 cm.

D.

2 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Biên độ tổng hợp của hai dao động cùng pha A = A1 + A2 = 7 cm.  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...