Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình img1 cm và img2cm. Dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos(wt + j) cm. Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A­1­ có giá trị.  

A.

 img1 .        

B.

img1 .        

C.

 img1 .        

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Ta có img1. Để phương trình trên có nghiệm A1 thì img2 cm. Tương ứng với giá trị của A2max ta tìm được img3 cm.  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...