Hai con lắc đơn cùng chiều dài, ở một nơi trên Trái Đất, cùng độ cao so với mặt đất. Hai vật treo hình cầu, cùng kích thước. Một vật bằng sắt (con lắc 1), một vật bằng gỗ (con lắc 2), bên ngoài chúng có phủ lớp nhựa mỏng để sức cản không khí lên hai quả cầu như nhau. Kéo hai vật để hai dây lệch một góc nhỏ bằng nhau so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho hai con lắc dao động tắt dần. Thời gian dao động của con lắc 2 so với con lắc 1 là:

A.

Bằng nhau.

B.

Bằng hoặc lớn hơn.

C.

Nhỏ hơn.

D.

Lớn hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nhỏ hơn.

Thời gian dao động của con lắc 2 so với con lắc 1 là nhỏ hơn.

Vì năng lượng dao động bằng W=12m.ω2.A2 nên con lắc 1 có năng lượng lớn hơn con lắc 2 

+ Mặt khác vì lực ma sát như nhau nên năng lượng mất do lực ma sát là như nhau

=> con lắc 1 có năng lượng lớn sẽ dao động lâu hơn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...