Hai chất hữu cơ (chứa C, H, O) có số mol bằng nhau và bằng a (mol). Chúng tác dụng vừa đủ với nhau tạo ra sản phẩm X không tan trong nước và có khối lượng nhỏ hơn tổng khối lượng hai chất ban đầu là 18a (gam). X thuộc loại hợp chất nào sau đây?

A.

Axit đơn chức.

B.

Este đơn chức.

C.

Este không no, đa chức.

D.

Este no, đa chức.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Este đơn chức.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...