Hai chất đồng phân của nhau là:

A.

Mantozơ và glucozơ.

B.

Saccarozơ và glucozơ.

C.

Fructozơ và glucozơ.

D.

Fructozơ và mantozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fructozơ và glucozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...