Hai câu thơ: "Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ảnh trăng tan?" Thuộc kiểu câu gì?

A.

Câu nghi vấn.

B.

Câu cầu khiến.

C.

Câu trần thuật.

D.

Câu phủ định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...