Hai âm thoa có tần số lần lượt là 310 Hz và 316 Hz dao động đồng thời. Số lần dao động của sóng tổng hợp trên một giây là:

A.

n = 0.

B.

n = 6.

C.

n = 313.

D.

n = 626.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

n = 6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...