GTNN và GTLN của hàm số y = Trac nghiem online - cungthi.vn với x Trac nghiem online - cungthi.vnlà:

A. miny = - 1, maxy = 5
B. miny = 1, maxy = Trac nghiem online - cungthi.vn
C. miny = 1, maxy = 2 Trac nghiem online - cungthi.vn
D. miny = 0, maxy = 2
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...