Gọi img1img2 lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số img3 trên đoạn img4. Mối liên hệ giữa img5img6 là:

A.

img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Hàm số img1 xác định và liên tục trên đoạn img2. Đạo hàm img3. Do đó hàm số img4 nghịch biến trên img5. Suy ra img6. Suy ra img7 nên img8.

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...