Gọi U là hiệu điện thế giữa catốt và anốt, nếu thỏa mãn điều kiện λ ≤ λ0, ta vẫn có dòng quang điện trong trường hợp:

A.

U = 0.

B.

U ≥ 0.

C.

U < 0 (trị số nhỏ).

D.

U lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn 0 (với trị số nhỏ).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...