Gọi img1, img2 tương ứng là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số img3. Khẳng định nào sau đây đúng?         

A.

img1.        

B.

img1.

C.

img1.        

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1, mà img2 img3img4img5img6 img7img8 img9img10. Vậy img11 vàimg12img13 img14. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...