Gọi tên hợp chất có CTCT như sau theo danh pháp IUPAC :

A.

1-hiđroxi-3-metylbenzen

B.

m-metylphenol

C.

m-crezol.

D.

Cả A, B, C

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cả A, B, C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...