Gọi r là bán kính quỹ đạo Bo thì quy luật tăng bán kính giữa các lớp K, L, M, N... là:

A.

Tăng theo r2.

B.

Tăng theo r3.

C.

Tăng theo .

D.

Tăng theo n2 (với n là các số tự nhiên).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tăng theo n2 (với n là các số tự nhiên).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...