Gọi năng lượng của phôton ánh sáng đỏ và tím là εd và εt thì hệ thức nào sau đây đúng:

A.

εd ≤ εt.

B.

εd < εt.

C.

εd > εt.

D.

εd = εt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

εd < εt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...